Previous post 据《每日体育报》报导,德斯特不是哈维方案中的成员,巴萨期望将他送走,但他并不方案脱离布诺坎普球场,由于他信任自己最终能踢上球
Next post <p style=\"text-align: center;\"><img src=\"https://tu.duoduocdn.com/uploads/day